Z-health Hjernesmart træning

Book tid nu

Hjernesmart træning er nyt hos Musklerogled.dk.
Træningen tager udgangspunkt i træningskonceptet Z-health hvor hjernen er omdrejningspunkt for enhver træning/genoptræning.
Hjernen er der hvor al information til og fra vores krop bearbejdes. Dette har stor betydning bl.a. for dig med længerevarende smerter eller funktionsbegrænsning. Ved kroniske smerter ved man at der efterlades ”spor” i hjernen, der gør dig mere følsom over for ny provokation. I Z-health betragter man smerter som et output – et aktionssignal fra din krop om at du skal ændre adfærd.

Med hjernesmart træning søger man at forbedre input til hjernen, således at output forbedres i form af eksempelvis bedre bevægelighed, mindre smerte, mindre hovedpine/svimmelhed mv.

I Z-health arbejder vi med forbedring af feedback til din hjerne ved hjælp af mere eller mindre komplekse øvelser for:

  • Dine led: Eksempelvis fødder, knæ, hofte, håndled, skulder, albue, mv
  • Dit balanceorgan: Som sidder i dit indre øre og har til opgave at orientere dig i rum og sted
  • Dine øjne: Som udover selve det at se skarpt også har med øjenbevægelser at gøre.

Derudover er det tidsvis meget relevant at arbejde med vejrtrækning. Træning med henblik på smertereduktion/funktionsforbedring kan foregå enten individuelt eller på mindre hold.

 

Eliteidræt

Hjernesmart træning kan også være for dig der er eliteidrætsudøver og skal holde dig skadesfri/forbedre din bevægelighed eller din balance/dit syn. Det kan være et supplement til din træning, hvor du kan ”prime” dit nervesystem til at fungere mere optimalt.
Alle er forskellige og derfor vil en eliteidrætsudøver altid skulle ses i et individuelt forløb.

 

Hovedtraumer

Har du haft hovedtraumer/hjernerystelse/piskesmæld er det specielt relevant at overveje hvad der kan være sket i din hjerne. Dette vil ofte kræve en grundig undersøgelse af dig og din hjernes funktion, og vil ligeledes være et individuelt forløb.
En del får problemer med syn, balance eller diffuse smerter efter hovedtraumer. Mange døjer med hovedpine og svimmelhed længe. Vi kan vejlede dig både i den akutte fase, hvor dit syns- og balanceindtryk ofte skal reduceres, men også i genoptræningen, hvor du skal lære at få øjne, balanceorgan og krop til at arbejde sammen igen.

Hos Musklerogled.dk varetages Hjernesmart træning af vores kiropraktor Camilla Møller-Jørgensen.
Klinikken vil løbende invitere til foredrag/workshop.

Vil du gerne booke din egen tid? Vi har kort eller ingen ventetid!