Discusprolaps

Book tid nu

Diskusprolaps i lænden
Diskusprolaps er en relativ hyppig lidelse som enten kan opstå over tid som følge af overbelastning af ryggen, eller akut i forbindelse med et ”forkert tag”, et tungt løft eller lignende. En discusprolaps i lænden er karakteriseret ved smerter i lænden, typisk med udstråling i det ene ben af smerte- eller af sovende/prikkende karakter. Tidsvis ses desuden let kraftnedsættelse i benet. Symptomerne kan variere i intensitet, men er typisk værst om morgenen, lindres op ad
dagen og du vil ofte have det bedst i hvile, eller med let aktivitet og bevægelse ligesom vi ser det mere simple rygsymptomer.

Diskusprolaps i nakken
Diskusprolaps i nakken kan ligesom ved lændeprolapser opstå over tid, typisk i relation til længere tids uhensigsmæssig sidde/arbejdsstilling, eller akut i forbindelse med en pludselig overbelastning. Diskusprolaps i nakken er karakteriseret ved smerter i nakken, typisk med udstråiing mod det ene skulder, over og underarm, som forværres i visse stillinger. Tidsvis er der sovende fornemmelser i enkelte fingre, ligesom der kan forekomme let kraftnedsættelse i armen. Smerterne kan være værst om natten/tidlig morgen.

Generelt
En diskus er en bruskskive, der er placeret mellem hver enkelt af dine ryghvirvler. Nogle af de vigtigste funktioner er at virke stødabsorberende samt belastningsfordelende når du bevæger dig. En diskusprolaps opstår når diskusskivens yderste fibre beskadiges og kernen derved kan trænge igennem og ”bule ud”. Nogle gange er man uheldig at prolapsen trykker på en nerverod, hvilket typisk resulterer i smerter i arme eller ben og eventuel nedsat muskelkraft. Langt de fleste discusprolapser går væk ”af sig selv” og skal således ikke opereres. Man kan desuden godt have en prolaps uden at have nerverodstryk. Har du symptomer er det ikke usandsynligt at det tager nogle måneder inden du er symptomfri. Du kan afkorte forløbet væsentlig ved at søge behandling hurtigst muligt. Tidlig undersøgelse, behandling og vejledning ifht. ergonomi og øvelser er vigtigt for hurtigere bedring. Bedring afhænger derudover af, hvorvidt du i en vis grad har mulighed for at aflaste i din hverdag. Sygemelding kan være nødvendigt i en periode, ligesom du sandsynligvis har behov for smertestillende. Et behandlingsforløb vil derfor ofte aftales i samarbejde med egen læge.

Prolapspakker
Kiropraktoren er specialist i at undersøge, behandle og rådgive dig ifht. prolapser. Der er derfor udviklet et pakkeforløb for dig med symptomer på prolaps i nakke eller lænd, hvor du har mulighed for at få et større økonomisk tilskud fra staten til i alt 4 konsultationer. Er der behov for flere konsultationer betales normal honorar Forløbet løber over 12 uger. Ved første konsultation kommer du igennem en grundig undersøgelse med fokus på relevante neurologiske tests. Diagnosen stilles, du får din første behandling og instrueres i aflastning samt hjemmeøvelser og ergonomi. Undersøgelser gentages efter hhv. 2, 4 og 12 uger og egen læge holdes opdateret om fremskridt. Såfremt det ikke går fremad har vi mulighed for at henvise til en MR scanning eller rygcentret for evt. kirurgisk vurdering.

Kiropraktoren kan hjælpe dig med at stille en hurtig diagnose og give dig råd og vejledning mhp. hurtigst mulig bedring. Til tider giver det god mening at henvise til fysioterapeut i huset mhp. instruktion i øvelser. Andre kan have stor gavn af zoneterapi, akupunktur eller massage mhp. smertelindring.

Det skal du være særlig opmærksom på
I meget sjældne tilfælde er en prolaps i lænden så uheldigt placeret at den kan trykke på nerverødder til blære/tarm. Alternativt kan det trykke så meget på en nerve at du oplever kraftnedsættelse, der trods behandling og aflastning bliver værre og værre.

Du skal kontakte klinikken, egen læge eller vagtlæge med det samme hvis du oplever symptomer på:

  • Kraftnedsættelse i arm/ben som bliver værre og værre, eksempelvis ved at du taber ting, eller oplever styringsbesvær af benet.
  • Har nytilkomne problemer med at tømme blæren, er nødt til at gå på toilettet ofte som følge heraf.
  • Har sivende afføring/problemer med at holde på tarmluft.
  • Oplever ændret følesans i skridtet

Vil du gerne booke din egen tid? Vi har kort eller ingen ventetid!